Kinderen kunnen ook moeite hebben met de (voor)schoolse vaardigheden. In de kleuterklas lukt het prikken of knippen niet zo vlot, ze kunnen niet puzzelen of tekenen en ook de eerste schrijfoefeningen lopen niet van een leien dakje.
 
In de lagere school verloopt het schrijven houterig, kunnen ze het tempo niet aan, hebben ze moeite met concentratie of zijn er andere problemen waardoor de kinderen dreigen vast te lopen in de leerstof.
 
Al deze kinderen kunnen baat hebben met psychomotorische begeleiding. Omdat we bij kinderen echter te maken hebben met een continue verandering op basis van groei en ontwikkeling, vraagt dit om een specifieke benaderingswijze. Wij, als kindertherapeuten, hebben de theoretische en praktische kennis die nodig is om elk kind op aangepaste wijze te begeleiden.
neuromotoriek3-crop-u49883.jpg